Відкриті дані

Інструкція з отримання даних за протоколом SOAP

Назва набору даних Посилання Опис набору
Відомості про органи ведення Державного реєстру виборців https://data.gov.ua/dataset/0e4922f4-cb02-42a4-8546-050f30eab788 Набір даних містить відомості про органи ведення Державного реєстру виборців, у складі наступних реквізитів:
• Region_Id - системний код регіону України;
• Organ_Id - системний код органу ведення Реєстру;
• Organ_Num - порядковий номер органу ведення Реєстру;
• Organ_Name - назва органу ведення Реєстру;
• Organ_Adr - поштова адреса органу ведення Реєстру;
• Organ_Tel - контактний телефон органу ведення Реєстру.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetOrgansService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Довідник "Адресний реєстр"   Набір даних містить відомості про адресну інформацію, яка використовується під час ведення Державного реєстру виборців, у складі наступних реквізитів:
• Geon_Id - системний код геоніму;
• Geon_Name - назва геоніму;
• Bld_ID - системний код будинку;
• Bld_Num - номер будинку;
• Bld_Korp - номер корпусу;
• Bld_Ind - поштовий індекс будинку;
• Bld_PS - номер виборчої дільниці;
• Bld_Area - номер виборчого округу.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetAdrRegService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) 
https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Довідник "Адміністративно-територіальні одиниці України" https://data.gov.ua/dataset/7f9d8b88-167a-4cd9-ad0d-4df5c0756c6e Набір даних містить відомості про адміністративно-територіальні одиниці України, у складі наступних реквізитів:
• Перелік атрибутів адміністративно-територіальної одиниці (АТО);
• Region_Id - системний код регіону України;
• ATO_Raj - назва району/міста обласного значення АТО;
• ATO_Rad - назва ради значення АТО;
• ATO_Name - назва АТО;
• ATO_Id - системний код АТО.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetATUUService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Довідник "РегіониУкраїни" https://data.gov.ua/dataset/814e0e91-c725-4a7f-93f7-95f720d88bfa Набір даних містить відомості про регіони України, у складі наступних реквізитів:
Region_Id - системний код регіону України;
Region_Num - порядковий номер регіону України;
Region_Name - повна назва регіону України;
Region_Short - скорочена назва регіону України;
Region_Center - адміністративний центр регіону України.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetRegionsService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Відомості про виборчі округи, утворені Комісією на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій та опис меж виборчих округів https://data.gov.ua/dataset/99ab8ef3-0bc6-4cad-b4e9-27baad873c60 Набір даних містить відомості про виборчі округи, утворені Комісією на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій та опис меж виборчих округів, у складі наступних реквізитів:
• Region_Id - системний код регіону України;
• Area_Num - номер виборчого округу;
• Area_Name - назва виборчого округу;
• Area_Center - центр виборчого округу;
• Area_Desc - опис меж виборчого округу;
• Area_OvkAdr - адреса приміщення окружної виборчої комісії;
• Area_OvkLocation - місцезнаходження приміщення окружної виборчої комісії.
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetAreasService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata

Відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування

https://data.gov.ua/dataset/3e6f7c1a-b6b5-4fc8-ad51-9fbf7dc54688 Набір даних містить відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування, у складі наступних реквізитів:
• Region_Id - системний код регіону України;
• PS_Area - номер одномандатного виборчого округу;
• PS_Num - номер виборчої дільниці;
• PS_Type - тип виборчої дільниці;
• PS_Desc - опис меж виборчої дільниці;
• PS_CommissionAdr - адреса приміщення дільничної виборчої комісії;
• PS_CommissionLocation - місцезнаходження приміщення дільничної виборчої комісії;
• PS_PlaceVotingAdr - адреса приміщення для голосування;
• PS_PlaceVotingLocation - місцезнаходження приміщення для голосування;
• PS_GeoData - орієнтовні координати меж виборчої дільниці;
• PS_GeoDVK - координати приміщення дільничної виборчої комісії;
• PS_GeoPG - координати приміщення для голосування;
• PS_Size - вид виборчої дільниці (мала, середня, велика).
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до web-сервісу GetPSService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata
Відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного, республіканського (в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі https://data.gov.ua/dataset/69d8ab4d-feeb-44a0-ab35-b2fa9e38cb0e Набір даних містить відомості про кількість виборців у межах районів, міст обласного, республіканського значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі, у складі наступних реквізитів:
• REGION_ID - системний код регіону України;
• ATO_ID - системний код адміністративно-територіальної одиниці;
• ATO_NAME - назва адміністративно-територіальної одиниці;
• VOT_D - кількість виборців з виборчою адресою;
• VOT_V - кількість виборців з відміткою про вибуття з виборчої адреси;
Отримання даних здійснюється за протоколом SOAP, шляхом звернення до WEB-сервісу GetAreasService, WSDL-опис якого, міститься за адресою (точкою входу) https://www.drv.gov.ua/ords/svc/personal/API/Opendata