Про Державний реєстр виборців

Розділ II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців

1. До органів Державного реєстру виборців (далі – органи Реєстру) належать:
1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі – розпорядник Реєстру);
2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону при створенні та веденні Реєстру;
2) забезпечує організаційне та технологічне функціонування Реєстру;
3) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
4) забезпечує контроль цілісності бази даних Реєстру, повноти і коректності персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

(пункт 4 частини другої статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.08.2009 р. N 1616-VI)


5) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону;
6) здійснює ведення системних класифікаторів;

(частину другу статті 14 доповнено новим пунктом 6
 згідно із Законом України від 21.08.2009 р. N 1616-VI,
у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7)

7)
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
5. Органом ведення Реєстру є:
1) у районі, районі у місті Києві чи Севастополі – відповідний структурний підрозділ районної, районної у місті державної адміністрації;
2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу – відповідний виконавчий орган міської ради;
3) у районі в місті обласного значення з районним поділом – відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.
6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району у місті.
7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:
1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

(пункт 1 частини восьмої статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.08.2009 р. N 1616-VI)

2) в області, місті Києві чи Севастополі – відповідний структурний підрозділ обласної, міської державної адміністрації.
9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти.

(частина дев'ята статті 14 у редакції
 Закону України від 21.08.2009 р. N 1616-VI)


10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру бази даних Реєстру.

(частина десята статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.08.2009 р. N 1616-VI)

11. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.

Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру

1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.

2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.

(стаття 15 у редакції Закону
 України від 21.08.2009 р. N 1616-VI)